Presentatie Plannen Inplanting Zichten Contact
 


D
e voormalige Blaironkazerne in Turnhout is een 5 ha groot domein aan de rand van de binnenstad, met circa 45.000 m² aan bestaande bebouwing. Het einde van de koude oorlog leidde ook in België tot de afschaffing van de dienstplicht en de leegstand van vele militaire eigendommen. De Blaironkazerne kreeg een nieuwe bestemming als bedrijvencampus. Daarbij ligt de klemtoon op grafische, informatie- en communicatietechnologie.

Het gerenoveerde poortgebouw is het hoofdkwartier van het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie. Behalve de eigen kantoren en trainingslokalen, heeft het VIGC er ook een incubatiecentrum.

Aan de overzijde van het paradeplein ligt het "Campushart" dat volledig ten dienste staat van de bedrijven die op de Campus Blairon gevestigd zijn. In het "Campushart" bevinden zich onder meer een auditorium, een expo-ruimte, een restaurant, een businesscenter, seminarielokalen en een kinderdagverblijf.

De gebouwen links en rechts van het paradeplein (elk met een bruto vloeroppervlakte van ong. 10.000 m²) bieden een aangepaste huisvesting aan toekomstgerichte bedrijven. De gebruiker bepaalt
- Hoe de modules worden afgewerkt (als kantoor, labo, atelier, ...),
- Op welke voorzieningen wordt aangesloten (glasvezelring, gebouwenbeheerssysteem, koeling,...
- Van welke campusdiensten wordt gebruik gemaakt (onthaal, postkamer, secretariaat, vergaderfaciliteiten,...)

Het is duidelijk dat deze flexibiliteit de Campus Blairon tot een aantrekkelijke vestigingsplaats maakt voor zowel startende als groeiende en gevestigde ondernemingen.

Infrastructuur

De Campus Blairon is vlot bereikbaar vanaf de E-34 Antwerpen - Eindhoven via afrit 23 (Turnhout West).Het spoorwegstation van Turnhout ligt op loopafstand.

Turnhout ligt Iangs de E-34-autoweg in het grensland tussen Antwerpen (B) en Eindhoven (NI). Het is een stad op mensenmaat, maar het is ook een stad met wereldtaal.

Grensland

Door de economische en monetaire eenmaking ligt de grensstad Turnhout nu centraal in een enorme Europese thuismarkt. Bedrijven kunnen gemakkelijk aan beide zijden van de grens gekwalificeerd personeel recruteren. Ook de nabijheid van toonaangevende universiteiten in Tilburg en Eindhoven vormt een troef voor Turnhout, in aanvulling op het rijke Vlaamse aanbod aan hoger en universitair onderwijs in de onmiddellijke omgeving.

Mensenmaat

Met bijna 40.000 inwoners is Turnhout een stad op mensenmaat, zonder grootstedelijke problemen als ellenlange files en verpauperde buurten. De waardevolle natuur- en Iandbouwgebieden die haar omringen, het uitgestrekte stadspark, de vele plantsoenen en pleintjes geven Turnhout een uitgesproken groen karakter.

In Turnhout is er altijd wel iets te doen. Er is een levendig buurt- en verenigingsleven. Met ''de Warande'' beschikt de stad over een gerenommeerd cultureel centrum. Het aanbod aan kwaliteitsvolle stadswoningen en commerciële voorzieningen is de jongste jaren gevoelig uitgebreid. En er staan nog verschillende ambitieuze projecten op stapel om Turnhout verder uit te bouwen tot een stad waar het goed leven en werken is.

Wereldfaam

Turnhout geniet wereldfaam als centrum van grafische bedrijvigheid. De digitalisering plaatst deze sector voor een gigantische uitdaging. Om hun zoektocht naar nieuwe markten, producten en processen te ondersteunen, hebben toonaangevende grafische bedrijven het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC) opgericht.

De regio Turnhout is daarnaast ook prominent aanwezig in andere R&D-intensieve bedrijfstakken zoals de farmaceutische industrie, de telecommunicatiesector, de milieu- en energietechnologie